معنی و ترجمه کلمه منطقه البروج به انگلیسی منطقه البروج یعنی چه

منطقه البروج

zodiac
zodiacal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها