معنی و ترجمه کلمه منطقه عملیاتى به انگلیسی منطقه عملیاتى یعنی چه

منطقه عملیاتى

staging area

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها