معنی و ترجمه کلمه منطقه مرکزى و حیاتى به انگلیسی منطقه مرکزى و حیاتى یعنی چه

منطقه مرکزى و حیاتى

heartland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها