معنی و ترجمه کلمه منظور به انگلیسی منظور یعنی چه

منظور

intent
intention
meaning
objective
prick
purpose
sake
scope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها