معنی و ترجمه کلمه منعکس شدن به انگلیسی منعکس شدن یعنی چه

منعکس شدن

rebound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها