معنی و ترجمه کلمه منفرجه به انگلیسی منفرجه یعنی چه

منفرجه

obtuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها