معنی و ترجمه کلمه منفرد به انگلیسی منفرد یعنی چه

منفرد

isolated
single
singular
solitaire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها