معنی و ترجمه کلمه منفصل شدن به انگلیسی منفصل شدن یعنی چه

منفصل شدن

disarticulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها