معنی و ترجمه کلمه منفصل به انگلیسی منفصل یعنی چه

منفصل

acondylose
acondylous
broken
disconnected
discontinuous
disjoin
disjunct
free

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها