معنی و ترجمه کلمه منقار به انگلیسی منقار یعنی چه

منقار

beak
bill
gouge
neb
pecker
rostrum

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها