معنی و ترجمه کلمه منقوط کردن به انگلیسی منقوط کردن یعنی چه

منقوط کردن

stipple


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها