معنی و ترجمه کلمه منگنز به انگلیسی منگنز یعنی چه

منگنز

Manganese

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها