معنی و ترجمه کلمه منگنه کن نوار کاغذى به انگلیسی منگنه کن نوار کاغذى یعنی چه

منگنه کن نوار کاغذى

paper tape punch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها