معنی و ترجمه کلمه منگنه به انگلیسی منگنه یعنی چه

منگنه

compressor
nip
nipper
punch


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها