معنی و ترجمه کلمه مهاجرت کننده به انگلیسی مهاجرت کننده یعنی چه

مهاجرت کننده

migratory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها