معنی و ترجمه کلمه مهاجرت به انگلیسی مهاجرت یعنی چه

مهاجرت

colonization
emigration
exodus
flight
immigration
migration


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها