معنی و ترجمه کلمه مهاجر فرارى مکزیکى به انگلیسی مهاجر فرارى مکزیکى یعنی چه

مهاجر فرارى مکزیکى

wetback

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها