معنی و ترجمه کلمه مهر به انگلیسی مهر یعنی چه

مهر

affection
cachet
impress
liking
love
pounce
punch
seal
sigil
signet
stamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها