معنی و ترجمه کلمه مه غلیظى که در اثر دود یا بخارهاى شیمیایى ایجاد مى شود به انگلیسی مه غلیظى که در اثر دود یا بخارهاى شیمیایى ایجاد مى شود یعنی چه

مه غلیظى که در اثر دود یا بخارهاى شیمیایى ایجاد مى شود

smog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها