معنی و ترجمه کلمه مواجه شدن به انگلیسی مواجه شدن یعنی چه

مواجه شدن

accost
face
meet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها