معنی و ترجمه کلمه موافقت مقدماتى به انگلیسی موافقت مقدماتى یعنی چه

موافقت مقدماتى

protocol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها