معنی و ترجمه کلمه موافق نبودن به انگلیسی موافق نبودن یعنی چه

موافق نبودن

disagree


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها