معنی و ترجمه کلمه موافق نبودن به انگلیسی موافق نبودن یعنی چه

موافق نبودن

disagree

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها