معنی و ترجمه کلمه موافق به انگلیسی موافق یعنی چه

موافق

accordant
according
adapted
amicable
attune
comkpliant
compatible
concordant
concurrent
congruent
consentaneous
favourable
friendly
harmonious
pro
respondent
sympathetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها