معنی و ترجمه کلمه موتور را تنظیم کردن به انگلیسی موتور را تنظیم کردن یعنی چه

موتور را تنظیم کردن

tune up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها