معنی و ترجمه کلمه موثر در آینده به انگلیسی موثر در آینده یعنی چه

موثر در آینده

prospective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها