معنی و ترجمه کلمه موثر واقع شدن به انگلیسی موثر واقع شدن یعنی چه

موثر واقع شدن

work

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها