معنی و ترجمه کلمه موثق به انگلیسی موثق یعنی چه

موثق

authentic
credible
reliable
reliant
trustworthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها