معنی و ترجمه کلمه موجب تاریکى و ابهام به انگلیسی موجب تاریکى و ابهام یعنی چه

موجب تاریکى و ابهام

smoke screen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها