معنی و ترجمه کلمه موجودات ریز و شناور آزاد بر سطح دریا به انگلیسی موجودات ریز و شناور آزاد بر سطح دریا یعنی چه

موجودات ریز و شناور آزاد بر سطح دریا

plankter
plankton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها