معنی و ترجمه کلمه موجود در ادرار به انگلیسی موجود در ادرار یعنی چه

موجود در ادرار

uric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها