معنی و ترجمه کلمه موجود زنده را تشریح کردن به انگلیسی موجود زنده را تشریح کردن یعنی چه

موجود زنده را تشریح کردن

vivisect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها