معنی و ترجمه کلمه موجود غیر هوازى به انگلیسی موجود غیر هوازى یعنی چه

موجود غیر هوازى

anaerobe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها