معنی و ترجمه کلمه موج لبریز دریا به انگلیسی موج لبریز دریا یعنی چه

موج لبریز دریا

spindrift


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها