معنی و ترجمه کلمه موحد به انگلیسی موحد یعنی چه

موحد

theist
unitarian
unitary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها