معنی و ترجمه کلمه موسسه اى که به اشخاص کم درآمد وام هاى کوچکى مى دهد به انگلیسی موسسه اى که به اشخاص کم درآمد وام هاى کوچکى مى دهد یعنی چه

موسسه اى که به اشخاص کم درآمد وام هاى کوچکى مى دهد

credit union

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها