معنی و ترجمه کلمه موسس به انگلیسی موسس یعنی چه

موسس

author
father
founder
grounder
organizer
originator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها