معنی و ترجمه کلمه موضعى به انگلیسی موضعى یعنی چه

موضعى

focal
local
topical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها