معنی و ترجمه کلمه موضوع برجسته به انگلیسی موضوع برجسته یعنی چه

موضوع برجسته

salience
saliency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها