معنی و ترجمه کلمه موضوع برجسته به انگلیسی موضوع برجسته یعنی چه

موضوع برجسته

salience
saliency


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها