معنی و ترجمه کلمه موضوع به انگلیسی موضوع یعنی چه

موضوع

business
head
issue
matter
motif
object
point
problem
proposition
question
subject
subject matter
text
theme
topic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها