معنی و ترجمه کلمه موعد رسیده به انگلیسی موعد رسیده یعنی چه

موعد رسیده

overdue


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها