معنی و ترجمه کلمه موفق شدن به انگلیسی موفق شدن یعنی چه

موفق شدن

arrive
attain
fay
prosper
succeed
wow


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها