معنی و ترجمه کلمه موى سر درجلو گوشها به انگلیسی موى سر درجلو گوشها یعنی چه

موى سر درجلو گوشها

side burns

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها