معنی و ترجمه کلمه موى سر به انگلیسی موى سر یعنی چه

موى سر

hair
head

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها