معنی و ترجمه کلمه موى کوچک به انگلیسی موى کوچک یعنی چه

موى کوچک

barbule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها