معنی و ترجمه کلمه مچى به انگلیسی مچى یعنی چه

مچى

carpal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها