معنی و ترجمه کلمه مژگان به انگلیسی مژگان یعنی چه

مژگان

cilia
eyelash
lash

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها