معنی و ترجمه کلمه میانگین هندسى به انگلیسی میانگین هندسى یعنی چه

میانگین هندسى

geometric mean


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها