معنی و ترجمه کلمه میخوارگى به انگلیسی میخوارگى یعنی چه

میخوارگى

alcoholism
spree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها