معنی و ترجمه کلمه میخ کوچک بى سر به انگلیسی میخ کوچک بى سر یعنی چه

میخ کوچک بى سر

sprig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها