معنی و ترجمه کلمه میخ به انگلیسی میخ یعنی چه

میخ

gib
holdfast
nail
peg
spike

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها